diumenge, 23 de març de 2008

FLORA


L´Aitana és un espai de rica diversitat florística. El mes de maig és especialment vistós a les planes més altes de l´Aitana, com a la Font de la Forata, en la foto, així com a les vessants rocoses, on tenen gran relevància les espècies rupícoles, algunes d´elles endèmiques. En les parts culminals de l´Aitana es poden arribar a recollir una mitjana superior als 800 mm, la qual cosa afavoreix una vegetació més rica, tot i estar fortament deteriorada pels incendis i el carboneig.