diumenge, 23 de març de 2008

FONT DEL PARTAGAT


Aquesta abundosa font naix entre ribes de bancals d´ametlers i cirerers, i és conduïda per una rústica séquia, passant entre mig de l´albereda fins a la font pròpiament dita, formada per tres dolls d´aigua freda. No és recomanable beure-la, puix ja ha recorregut unes desenes de metres i pot haver estat contaminada. Millor seria beure-la al mateix naixement.